Top 10 "đại gia" công nghệ giàu nhất Trung Quốc


Chủ nhật, 06/10/2013 | 04:57


Danh sách 10 “đại gia” công nghệ giàu nhất Trung Quốc theo xếp hạng của tạp chí Hồ Nhuận...

Danh sách 10 “đạ? g?a” công nghệ g?àu nhất Trung Quốc theo xếp hạng của tạp chí Hồ Nhuận...

10. Pan Zhengm?n và g?a đình


G?á trị tà? sản: 15 tỷ Nhân dân tệ (2,45 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 50\%
Tuổ?: 44
Công ty: AAC Acoust?c Technolog?es
Lĩnh vực: Công nghệ âm thanh
Trụ sở: Thâm Quyến, Quảng Đông

9. J?a Yuet?ng và g?a đình


G?á trị tà? sản: 18 tỷ Nhân dân tệ (2,94 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 205\%
Tuổ?: 40
Công ty: LeTV
Lĩnh vực: V?ễn thông, công nghệ thông t?n
Trụ sở: Bắc K?nh

8. Gong Hongj?a and Chen Chunme?

Gong Hongj?a

G?á trị tà? sản: 18 tỷ Nhân dân tệ (2,94 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 24\%
Tuổ?: 48
Công ty: H?kv?s?on D?g?tal Technology
Lĩnh vực: Th?ết bị g?ám sát v?deo
Trụ sở: Hàng Châu, Tr?ết G?ang

7. Zhang Zh?dong


G?á trị tà? sản: 19 tỷ Nhân dân tệ (3,10 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 52\%
Tuổ?: 42
Công ty: Tencent
Lĩnh vực: Công nghệ thông t?n, g?ả? trí
Trụ sở: Thâm Quyến, Quảng Đông

6. Fu L?quan và Chen A?l?ng

Fu L?quan

G?á trị tà? sản: 21,5 tỷ Nhân dân tệ (3,51 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 105\%
Tuổ?: 46
Công ty: Dahua Technology
Lĩnh vực: Phần mềm
Trụ sở: Hàng Châu, Tr?ết G?ang

5. Ma Yun và g?a đình


G?á trị tà? sản: 23 tỷ Nhân dân tệ (3,76 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 77\%
Tuổ?: 49
Công ty: Al?baba
Lĩnh vực: Công nghệ thông t?n
Trụ sở: Hàng Châu, Tr?ết G?ang

4. D?ng Le?


G?á trị tà? sản: 23 tỷ Nhân dân tệ (3,76 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 7\%
Tuổ?: 42
Công ty: Netease
Lĩnh vực: Công nghệ thông t?n, g?ả? trí
Trụ sở: Quảng Châu, Quảng Đông

3. J?ang B?n và g?a đình


G?á trị tà? sản: 34 tỷ Nhân dân tệ (5,56 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 79\%
Tuổ?: 48
Công ty: Goertek
Lĩnh vực: Công nghệ thông t?n
Trụ sở: Duy Phường, Sơn Đông

2. L? Yanhong


G?á trị tà? sản: 46 tỷ Nhân dân tệ (7,52 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 0\%
Tuổ?: 45
Công ty: Ba?du
Lĩnh vực: Công nghệ thông t?n
Trụ sở: Bắc K?nh

1. Ma Huateng


G?á trị tà? sản: 56 tỷ Nhân dân tệ (9,15 tỷ USD)
Thay đổ? so vớ? năm 2012: 56\%
Tuổ?: 42
Công ty: Tencent
Lĩnh vực: Công nghệ thông t?n, g?ả? trí
Trụ sở: Thâm Quyến, Quảng Đông

Nguồn: Vneconomy

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/top-10-dai-gia-cong-nghe-giau-nhat-trung-quoc-a4153.html