Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam


Chủ nhật, 19/01/2014 | 03:57


(ĐSPL) - Dựa theo bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), khoáng sản - xăng dầu, điện, tài chính...là những ngành trong top 10 với doanh thu bứt phá.

(ĐSPL) - Dựa theo bảng xếp hạng 500 doanh ngh?ệp lớn nhất V?ệt Nam (VNR500), khoáng sản - xăng dầu, đ?ện, tà? chính, thực phẩm, v?ễn thông, hóa chất, xây dựng, cơ khí, nông ngh?ệp là những ngành nằm trong top 10 vớ? doanh thu bứt phá.

Vào ngày 18/1/2014, Công ty cổ phần Báo cáo đánh g?á V?ệt Nam (V?etnam Report) đã chính thức công bố bảng xếp hạng 500 doanh ngh?ệp lớn nhất V?ệt Nam năm 2013 (VNR500).

Theo đó, Tập đoàn dầu khí quốc g?a V?ệt Nam (PVN), l?ên t?ếp 6 năm l?ền g?ành ngô? quán quân vớ? doanh thu 772 nghìn tỷ đồng, tương đương vớ? gần 37 tỷ USD. 

Bên cạnh PVN, 6 doanh ngh?ệp khác trong VNR500 năm 2013, là Samsung V?ệt Nam, tập đoàn Xăng dầu, tập đoàn Đ?ện lực, V?ettel, VNPT và V?etsovpetro cũng đạt mức doanh thu trên 100 ngàn tỷ.

Các vị trí t?ếp theo trong top 10 thuộc về tập đoàn công ngh?ệp than - khoáng sản V?ệt Nam, tổng công ty dầu và cuố? cùng là ngân hàng nông ngh?ệp & phát tr?ển nông thôn.

 Top 10 doanh ngh?ệp lớn nhất V?ệt Nam lấy từ trang vnr500.com.vn.

Bảng xếp hạng VNR500 năm 2013 cũng có sự xuất h?ện của hơn 160 cá? tên mớ? so vớ? năm trước đó, tương ứng vớ? hơn 32\% số doanh ngh?ệp, trong đó có tớ? 40,4\% là đơn vị tư nhân, doanh ngh?ệp Nhà nước ch?ếm 36,6\% và doanh ngh?ệp nước ngoà? ch?ếm 23\%.

Xét theo lĩnh vực, công ngh?ệp vẫn là nhóm có đông doanh ngh?ệp lớn nhất (xấp xỉ 72\%), đồng thờ? cũng là nhóm có tổng doanh thu lớn nhất (trên 73,6\%) của VNR500 năm 2013. Kế t?ếp là lĩnh vực dịch vụ (số doanh ngh?ệp ch?ếm gần 22\% vớ? tổng doanh thu ch?ếm 23,5\%) và lĩnh vực nông- lâm- thủy sản (số doanh ngh?ệp ch?ếm hơn 6\% vớ? tổng doanh thu ch?ếm gần 3\%).

Cơ cấu tổng doanh thu theo ngành nghề của bảng xếp hạng VNR500 năm 2013.

Còn xét theo ngành nghề, ngành khoáng sản- xăng dầu có tổng doanh thu ch?ếm tớ? hơn 33,6\% tổng doanh thu của toàn bảng xếp hạng, t?ếp đến là ngành đ?ện (14,5\%) và ngành tà? chính - bao gồm ngân hàng, tà? chính, chứng khoán, bảo h?ểm và vàng bạc (12,3\%).

Được b?ết, bảng xếp hạng VNR500 là kết quả ngh?ên cứu của V?etnam Report, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân theo chuẩn các mực xếp hạng doanh ngh?ệp của quốc tế.

Bảng xếp hạng là sự gh? nhận cũng như đánh g?á khách quan kết quả hoạt động k?nh doanh của các doanh ngh?ệp V?ệt Nam đã đạt được trong mỗ? năm tà? khóa được xây dựng dựa trên phương pháp luận của mô hình Fortune500- Hoa Kỳ. Bảng xếp hạng VNR500 đánh g?á thứ hạng của doanh ngh?ệp dựa trên t?êu chí chủ yếu là tổng doanh thu. Bên cạnh đó, các t?êu chí như: lợ? nhuận, tốc độ tăng trưởng, lao động, tà? sản và uy tín truyền thông cũng được sử dụng như các nhân tố bổ sung góp phần tạo nên vị thế xứng tầm doanh ngh?ệp lớn.

Hà L?nh (Tổng hợp theo Cafef)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/top-10-doanh-nghiep-lon-nhat-viet-nam-a18656.html