TP. HCM công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo chủ chốt


Thứ 4, 10/12/2014 | 14:59


(ĐSPL) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt vừa được HĐND TP Hồ Chí Minh công bố.

(ĐSPL) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt vừa được HĐND TP. Hồ Chí Minh công bố.

TP HCM công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo chủ chốt

Các đại biểu TP. HCM bỏ phiếu. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều ngày 10/12, HĐND TP HCM công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo chủ chốt theo mức thứ tự "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Kết quả cho thấy, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 73 phiếu (chiếm 77,66\% trong tổng số 94 đại biểu).

Tên

Chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM

73 

11

 6

Bà Trương Thị Ánh

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM

70

17

3

Ông Phạm Văn Bá

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND TP.HCM

50

31

8

Ông Phạm Văn Đông

Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND TP.HCM

40

41

7

Ông Huỳnh Công Hùng

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM

60

28

1

Ông Lê Hoàng Quân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

68

19

3

Ông Lê Mạnh Hà

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

54

27

8

Bà Nguyễn Thị Hồng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

70

15

3

Ông Hứa Ngọc Thuận

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

60

22

7

Ông Nguyễn Hữu Tín

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

65

21

4

Ông Lê Thanh Liêm

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

48

37

5

Ông Tất Thành Cang

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

50

33

7

Ông Trương Văn Lắm

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM, 
Giám đốc Sở Nội vụ

40

44

5

Ông Trương Văn Hai

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP

46

38

5

Bà Đào Thị Hương Lan

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Giám đốc Sở Tài chính

50

34

6

Ông Võ Văn Luận

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP

36

41

11

Ông Thái Văn Rê

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM,
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

33

42

14

Ông Nguyễn Chí Thành

Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM, Giám đốc Công an thành phố

49

34

6

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-18-lanh-dao-chu-chot-a73514.html