TP.HCM: Nghiêm cấm ban đại diện cha mẹ học sinh thu khoản ngoài quy định


Thứ 5, 06/10/2022 | 19:10


Cùng sự kiện

"Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định..", sở GD&ĐT TP.HCM nêu rõ.

Ngày 6/10, sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM ban hành văn bản chấn chỉnh công tác thu - chi đầu năm học 2022-2023, trong đó có nội dung nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công văn 2987 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022 - 2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu tất cả nhà trường phải thông báo đầy đủ, công khai các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ); giãn thời gian thực hiện các khoản thu; không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm...

tp hcm nghiem cam ban dai dien cha me hoc sinh thu khoan ngoai quy dinh
Ảnh minh họa

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, văn bản trên nhấn mạnh: "Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT".

Sở GD&ĐT cũng lưu ý, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị thống nhất với trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến (không bao gồm kinh phí tài trợ).

Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16 của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị phòng GD&ĐT các quận huyện và TP.Thủ Đức tham mưu UBND tại mỗi địa phương để chỉ đạo phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-nghiem-cam-ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-thu-khoan-ngoai-quy-dinh-a553401.html