TP.HCM thêm mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách địa phương


Thứ 3, 05/10/2021 | 18:46


Cùng sự kiện

TP.HCM phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2021-2022.

Ngày 5/10, UBND TP.HCM vừa có văn bản về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2021-2022, theo Tiền Phong ghi nhận.

bao hiem y te
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP.HCM giao sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đề xuất thêm mức hỗ trợ BHYT với học sinh, sinh viên từ ngân sách địa phương (ngoài mức hỗ trợ chung là 30% từ ngân sách nhà nước).

Cùng với đó, UBND TP.HCM giao BHXH TP.HCM làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền chính sách BHYT tới học sinh, sinh viên; đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên... TP.HCM phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học này.

Theo Pháp luật TP.HCM, vào tháng 9/2021, BHXH TP.HCM đã ra thông báo về mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022. Theo đó, mức đóng BHYT học sinh, sinh viên hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, phần còn lại 70% học sinh, sinh viên tự đóng.

Số tiền học sinh, sinh viên tự động được tính như sau: 1.490.000 đồng x 4,5% x 70%= 46.935 đồng/tháng. học sinh, sinh viên có thể chọn các phương thức đóng sau: 3 tháng/lần; 6 tháng/lần; 9 tháng/lần và 12 tháng/lần.

bhyt hoc sinh sinh vien
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 13 của Nghị định số 146/2018 của Chính phủ thì thẻ BHYT học sinh, sinh viên có giá trị sử dụng như sau:

Đối với học sinh lớp 1 thì giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 1/11, ngày 1/12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 12 thì thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học thì thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Những trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2021 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên những tháng còn lại cho đến 31/12/2021.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo: Theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định.

Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác như thân nhân công an; quân đội; ban cơ yếu; nghèo; cận nghèo… nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác thì tiếp tục tham gia theo nhóm học sinh, sinh viên ngay từ tháng tiếp theo tại trường đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Trước đó, trong năm học 2020-2021, TP.HCM có hơn 1,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 97%.

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-them-muc-ho-tro-bao-hiem-y-te-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-tu-ngan-sach-dia-phuong-a515328.html