Trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Hoa Sen  gần chạm mốc 4.900 tỷ đồng


Thứ 2, 24/05/2021 | 14:05


Cùng sự kiện

Với việc phát hành hơn 44,4 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức, .vốn điều lệ của Hoa Sen sẽ gần chạm mốc 4.900 tỷ đồng.

tra co phieu bang co tuc von dieu le hoa sen tang len gan 4900 ty dong dspl

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2019-2020 bằng cổ phiếu.

Cụ thể, Hoa Sen dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 30/9/2020 theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019-2020 đã kiểm toán của công ty. Thời gian chốt danh sách là 15/6 và thời gian hoàn thành việc chi trả dự kiến trong tháng 7/2021.

Như vậy, sau khi chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2019-2020 bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Hoa Sen sẽ gần chạm mốc 4.900 tỷ đồng.

Kết thúc niên độ tài chính 2019-2020, doanh thu Hoa Sen đạt 27.531 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế Hoa Sen đạt 1.153 tỷ đồng, hoàn thành 288% kế hoạch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2020-2021, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế ở mức 1.500 tỷ đồng.

Trước đó, Hoa Sen công bố báo cáo kiểm toán bán niên với doanh thu thuần sau soát xét đạt 19.946 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt mức 3.453 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt 1.671 tỷ đồng, tăng thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Như vậy, HSG đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020-2021.

Tính tới ngày 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 22.033 tỷ đồng, tăng 24,1% so với đầu niên độ kế toán. Trong đó, chủ yếu là tài sản tồn kho đạt 9.065,4 tỷ đồng, tài sản cố định đạt 7.150,5 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.988,5 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tra-co-tuc-bang-co-phieu-von-dieu-le-cua-hoa-sen-gan-cham-moc-4-900-ty-dong-a501589.html