Trái tim con luôn sáng theo gương Người


Thứ 4, 30/10/2013 | 10:14


Cùng sự kiện

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS168: "Trái tim con luôn sáng theo gương Người" của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tác phẩm tham dự Cuộc th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp MS168: "Trá? t?m con luôn sáng theo gương Ngườ?" của tác g?ả Nguyễn Thị Hoà? Thu (Thanh Xuân, Hà Nộ?).


Trá? T?m Con luôn Sáng theo Gương Ngườ?

 

  “Con s?nh ra kh? đất nước không còn ch?a Bắc Nam…”. Cảm ơn Ngườ?, cảm ơn Ngườ? anh cả của dân tộc V?ệt Nam, hôm nay Ngườ? đã nằm đã cùng yên nghỉ vớ? những ch?ến sĩ những anh hùng dân tộc vĩ đạ?, chúng con nơ? đây luôn tưởng nhớ tớ? ngườ?.

  Cả cuộc đờ? Ngườ? luôn dành tất cả những gì tốt đẹp và quý g?á nhất cho chúng con, Ngà? đã sống như một vị thần của dân tộc, bằng con t?m bằng gương sáng Ngườ? so? cho chúng con bước đ? trên con đường g?ữ nước và phát tr?ển đất nước, Ngà? cùng vớ? b?ết bao ch?ến sĩ nằm xuống đã xây cho chúng con nền móng đã dựng cho chúng con những ch?ếc thang chắc chắn nhất để chúng con vững bước đ? trên đoạn đường g?an truân t?ếp theo mà chúng con sẽ bước.

  Con một ngườ? trẻ đầy nh?ệt huyết và ngọn lửa luôn cháy rực trong t?m con s?nh ra kh? đất nước đã hòa bình không phả? chịu những đau khổ những khó khăn. Con s?nh ra kh? nằm trên ch?ếc võng mà không phả? nghe t?ếng bom rơ? đạn tỉa, không phả? đúng lên cầm súng. Nhưng chúng con lạ? được sống trong ch?ếc nô? văn hóa, trang dày lịch sử hào hùng của dân tộc, con được nghe những câu hò, những đ?ệu dân ca, những câu chuyện về Ngườ?. Vì vậy ngay từ kh? trẻ thơ con đã, luôn và sẽ đ? theo tấm gương của Ngườ? đã sống theo chân lý khát khao của Ngườ? vớ? dân tộc. Tuy rằng trong ngày  Ngườ? ra đ? con cùng vớ? b?ết bao trá? t?m ngườ? V?ệt Nam khác đã  không thể đúng trước l?nh cữu Ngườ? để thắp nén hương cho Ngườ?, đô? kh? ở nơ? phương trờ? xa những g?ọt nước mắt khóc thương vì sự ra đ? của Ngườ? lạ? có thể nâng dậy một trá? t?m còn đỏ rực n?ềm t?n khác. Ngườ? đã về quê hương nơ? đã s?nh ra vị anh hùng vĩ đạ? của dân tộc,  Ngườ? đã về vớ? đất Mẹ, Quảng Bình yêu dấu, nơ? t?ếp sức cho lịch sử b?ết bao những vĩ nhân để chúng con mớ? có được cuộc sống bình yên và tràn ngập màu sắc tươ? đẹp.

Cuộc đờ? như một dòng sông

Ngườ? luôn chảy s?ết trong lòng chúng con.

  Cảm ơn Cha, Ngườ? Cha đáng kính của chúng con, ánh sáng n?ềm t?n, tr? thức, nhân cách Ngườ? ch?ếu rọ? cho chúng con sẽ luôn sống mã?, trường tồn mã? cùng năm tháng cùng kỷ nguyên anh hùng của dân tộc V?ệt Nam. Thế hệ trẻ chúng con sẽ khắc sâu nụ cườ? chan hòa nụ cườ? h?ền từ mà Cha đã dành cho lớp trẻ chúng con, nụ cườ? đã tỏa sáng trá? t?m, đưa chúng con tớ? nguồn hy vọng. Nơ? sông nú? đất trờ? tươ? đẹp Ngườ? hãy trông chúng con trông từng bước chuyển mình của V?ệt Nam.

 Trá? T?m con luôn Sáng theo Ngườ?.!...
t?n; mso-ans?-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-b?d?-language: AR-SA;">
Tác g?ả: Nguyễn Thị Hoà? Thu (Thanh Xuân, Hà Nộ?)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trai-tim-con-luon-sang-theo-guong-nguoi-a7206.html