Trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí trước năm 2020


Thứ 5, 13/02/2014 | 08:16


(ĐSPL) - Một trong những nội dung mới của Bộ GD-ĐT trong chiến dịch đổi mới căn bản, toàn diện với giáo giáo dục mầm non là thực hiện miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi

(ĐSPL) - Một trong những nộ? dung mớ? của Bộ GD-ĐT trong ch?ến dịch đổ? mớ? căn bản, toàn d?ện vớ? g?áo g?áo dục mầm non là thực h?ện m?ễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổ? trước năm 2020.

Theo t?n tức từ Bộ GD-ĐT, một trong những nộ? dung mớ? so vớ? mục t?êu lâu nay đã xác định về đổ? mớ? căn bản, toàn d?ện đố? vớ? g?áo dục mầm non sẽ là hoàn thành mục t?êu phổ cập g?áo dục mầm non cho trẻ 5 tuổ? vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm t?ếp theo và thực h?ện m?ễn học phí trước năm 2020 cho đố? tượng này.

Trẻ mầm non 5 tuổ? sẽ được m?ễn học phí trước năm 2020 - (Ảnh m?nh họa).

Không chỉ m?ễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổ?, Bộ GD-ĐT dự k?ến, vớ? trẻ 3-4 tuổ?, nhà nước sẽ hỗ trợ trên đầu học s?nh để có nguồn hỗ trợ lương g?áo v?ên; còn những ch? phí khác cho hoạt động của trường sẽ thực h?ện xã hộ? hóa.

H?ện cả nước có hơn 11 nghìn trường mầm non nhưng cơ sở vật chất và trang th?ết bị lạ? chưa đạt chuẩn so vớ? quy định về v?ệc đào tạo trẻ. Vì thế, theo Bộ GD-ĐT, thờ? g?an tớ?, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo đáp ứng cơ sở vật chất, g?a đình chỉ phả? lo ch? phí ăn uống của trẻ tạ? trường.

PV

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tre-mam-non-5-tuoi-duoc-mien-hoc-phi-truoc-nam-2020-a21339.html