Trích lập nợ khó đòi gần 200 tỷ đồng, Minh Phú ghi nhận lãi ròng 150 tỷ


Thứ 2, 15/08/2022 | 09:36


Cùng sự kiện

Mặc dù tăng trưởng về doanh thu nhưng do gánh nặng về các chi phí trong kỳ khiến lãi ròng quý II/2022 của Thủy sản Minh Phú sụt giảm 40%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC), doanh thu thuần trong kỳ tăng 36% so với cùng kỳ năm, lên 4.490 tỷ đồng.

thuy san minh phu dspl
Lãi ròng quý II/2022 của Thủy sản Minh Phú sụt giảm 40%. Ảnh minh họa

Giá vốn tăng 31% so với quý II/2021, ở mức 3.598 tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 150% và 130%, đặc biệt, chi phí tài chính tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái (ở mức 85 tỷ đồng). Điều này khiến cho kết quả lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của Minh Phú còn 150 tỷ đồng, giảm gần 40%.

Phía MPC cho biết, lợi nhuận giảm sâu là do công ty phải trích lập dự phòng những khoản thu khó đòi và chi phí, theo thuyết minh khoản trích lập này gần 197 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của "vua tôm" Minh Phú ở mức 8.730 tỷ đồng, tăng 43%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 241 tỷ đồng, giảm 12,7% so với nửa đầu năm 2021.

Trong năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu 18.963 tỷ đồng doanh thu và 1.373 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2022, Minh Phú đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng cộng tài sản của Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú là 10.861 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn đạt 8.249 tỷ đồng, tăng gần 15% so với số đầu kỳ.

Nợ phải trả của MPC tăng 38% lên gần 5.613 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 4.100 tỷ đồng, tăng 26%. Hàng tồn kho cũng ở mức cao hơn 5.043 tỷ đồng (tăng 13% so với đầu năm), phần lớn là thành phẩm, hàng hóa với 4.744 tỷ đồng, chiếm 94% giá trị hàng tồn kho.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở cuối kỳ đạt 5.114 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,5% so với con số đầu năm.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trich-lap-no-kho-doi-gan-200-ty-dong-minh-phu-ghi-nhan-lai-rong-150-ty-a547893.html