Trong khi chờ đợt phát hành 130 triệu cổ phiếu, HAG lùi ngày đáo hạn trái phiếu 300 tỷ thêm 2 năm


MATHOA

Thứ 5, 05/10/2023 | 08:00


Trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai (HAG) muốn phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ để huy động tiền trả nợ trái phiếu thì doanh nghiệp này vừa lùi ngày đáo hạn lô trái phiếu có mệnh giá 300 tỷ đồng thêm 02 năm nữa.

 

Vừa qua, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) đã công bố kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Biên bản kiểm phiếu cho thấy tất cả tờ trình đều được thông qua.

Theo kế hoạch, thời gian chào bán ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu thành công, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng, số tiền này dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành; Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang; Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Media - Trong khi chờ đợt phát hành 130 triệu cổ phiếu, HAG lùi ngày đáo hạn trái phiếu 300 tỷ thêm 2 năm
HAG thông qua việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 1.700 tỷ đồng không hoàn thành với nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

Ở diễn biến khác, trong khi chờ đợt phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh thông tin kỳ hạn trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng được phát hành ngày 18/6/2012 từ 11 năm thành 13 năm. Như vậy, ngày đáo hạn trái phiếu sẽ từ ngày 30/9/2023 thành ngày 30/9/2025.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 của HAGL, doanh nghiệp đang lưu hành lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, trái chủ là CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên, được đáo hạn ngày 30/9/2023. Tài sản thế chấp là 47 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Tổ chức thu xếp phát hành là Chứng khoán ACB (ACBS).

Media - Trong khi chờ đợt phát hành 130 triệu cổ phiếu, HAG lùi ngày đáo hạn trái phiếu 300 tỷ thêm 2 năm (Hình 2).
CTCP Hoàng Anh Gia Lai lùi ngày đáo hạn trái phiếu 300 tỷ thêm 2 năm 

HĐQT của doanh nghiệp cũng đã phê duyệt việc tiếp tục góp vốn vào Hưng Thắng Lợi Gia Lai bằng chính khoản nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai (công ty con của HAGL).

Cụ thể, HĐQT HAGL đã thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp và Hưng Thắng Lợi Gia Lai để thống nhất triển khai phương án chuyển đổi một phần số dư nợ của công ty con này thành vốn góp.

Tỷ lệ sở hữu của HAGL tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai sau khi hoàn tất việc góp vốn bằng khoản nợ là 98,78% vốn điều lệ của công ty con này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trong-khi-cho-dot-phat-hanh-130-trieu-co-phieu-hag-lui-ngay-dao-han-trai-phieu-300-ty-them-2-nam-a592864.html