Trưởng Ban Kinh tế TW làm việc với Bộ LĐ - Thương binh và Xã hội


Thứ 6, 30/05/2014 | 17:53


(ĐSPL) - Chiều nay 5/5, Đoàn công tác Trung ương Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) đã làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực

(ĐSPL) - Chiều nay 5/5, Đoàn công tác Trung ương Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) đã làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết.

Được biết, Đoàn công tác Trung ương Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) do GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ LĐ - TB & XH
GS.TS Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Sau khi Trung ương ban hành nghị quyết, Ban Cán sự Đảng bộ đã tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung của nghị quyết đến các tổ chức cơ sở Đảng, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ, ngành và toàn thể Đảng viên; trong đó quán triệt, phổ biến cụ thể về mục tiêu, quan điểm của Đảng cũng như các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của Nhà nước.

500.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, hệ thống luật pháp, chính sách về lao động đã ban hành đồng bộ, kịp thời với nhận thức mới, tư duy phù hợp, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với sự công bằng và tiến bộ xã hội và hội nhập quốc tế…

Trong khu vực doanh nghiệp, chính sách tiền lương từng bước được điều chỉnh theo nguyên tắc thị trường, mở rộng quyền tự chủ của doanh, hình thức trả lương trên cơ sở bảo đảm gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Nhà nước ban hành mức lương tối thiểu để bảo vệ người lao động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Trong giai đoạn 2010 - 2013, tiền lương bình quân trong doanh nghiệp dân doanh tăng khoảng 13\%/năm; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khoảng 10\%/năm; khu vực nhà nước tăng khoảng 15\%...

Trong 3 năm (2011 - 2013) tuyển mới dạy nghề trên 4.998 nghìn người. Mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển theo hướng xã hội hoá, tính đến nay cả nước có 1.339 cơ sở dạy nghề. Cả nước tạo việc làm cho trên 4.601 nghìn người, đạt 57,52\% so với mục tiêu kế hoạch 5 năm (2011-2015).

Cũng trong 3 năm (2011 - 2013), đã tạo được việc làm cho 4.345 nghìn người, đạt 57,5\% so với kế hoạch 5 năm.

Về xuất khẩu lao động của cả nước trong 3 năm (2011 – 2013), đã đưa được trên 256.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 56,9\% kế hoạch 5 năm. Đưa tổng số lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài (trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ) lên khoảng 500.000 người.  Hiện nay, mỗi năm người lao động nước ngoài gửi về cho gia đình khoảng 1,6 - 2,0 tỷ đôla Mỹ.

Gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội

Với hiệu quả từ nguồn lực đầu tư của các chính sách, chương trình, dự án, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2\% cuối năm 2010 xuống còn 7,8\% cuối năm 2013, giảm bình quân 2\%/năm.

Đến cuối năm 2013 có khoảng 2,6 triệu người được hưởng trợ cấp thường xuyên, tăng hơn 2 lần so với cuối năm 2010.

Hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội tiếp tục được phát triển, với quy mô nuôi dưỡng đối tượng tập trung trên 42 nghìn người.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được mở rộng: số lao động được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cuối năm 2013 tăng 13,5\% so với cuối năm 2010, đạt 10,9 triệu người; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 2,3 lần, đạt trên 173,5 nghìn người.

Trong 3 năm (2011-2013) có trên 1.291 nghìn người lao động đăng ký thất nghiệp, trên 1.165 nghìn người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng; trên 955 nghìn người được tư vấn giới thiệu việc làm mới.

Các quyền và môi trường sống của trẻ em được thực hiện ngày càng đầy đủ, rộng rãi hơn; trẻ em khó khăn và có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm sóc tốt hơn và nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Chính sách về bình đẳng giới đã được tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các hoạt động trong đời sống xã hội và đạt được nhiều sự tiến bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biểu dương những nỗ lực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Báo cáo của Bộ rất đầy đủ, phụ lục kèm theo báo cáo cho thấy Bộ đã ban hành được rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về lao động – việc làm, dạy nghề, giảm nghèo và an sinh xã hội đã ban hành từ năm 2008 đến hết quý I/2014. Đồng thời, GS.TS Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu từ các cục, vụ, viện thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là tư liệu quý để phục vụ sơ kết, là cơ sở để Ban Chỉ đạo kiến nghị tới Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kết luận buổi làm việc, GS.TS Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần tích cực hơn nữa trong việc tìm hiểu các cơ chế, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển ổn định, giữ vững vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

NGUYỄN THANH LIÊM

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truong-ban-kinh-te-tw-lam-viec-voi-bo-ld---thuong-binh-va-xa-hoi-a31795.html