Trường đại học kinh tế - kĩ thuật công nghiệp tiếp tục tuyển sinh một số ngành


Thứ 4, 05/05/2021 | 09:50


Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tiếp tục xét tuyển một số ngành. Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kinh doanh thương mại, Ngành Tài chính

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tiếp tục xét tuyển một số ngànhNgành Ngôn ngữ Anh, Ngành Quản trị kinh doanhNgành Kinh doanh thương mạiNgành Tài chính – Ngân hàng... Thương hiệu của nhà trường luôn được giữ vữngquy  đào tạo luôn ngày một tăng caođiều này được thể hiện  qua những kỳ thi trường đã  số lượng thí sinh đăng  dự thi rất đông qua hàng năm. 

C:\\Users\\ASUS\\Desktop\\178658544_475786547088050_1180687430298338250_n.jpgLink nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/truong-dai-hoc-kinh-te---ki-thuat-cong-nghiep-tiep-tuc-tuyen-sinh-mot-so-nganh-a364698.html