TTYT huyện Yên Dũng: Ngày càng nâng cao chất lượng chất lượng chữa bệnh


Thứ 6, 19/06/2020 | 02:27


Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (TTYT huyên Yên Dũng), tỉnh Bắc Giang đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để phát triển....

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (TTYT huyên Yên Dũng), tỉnh Bắc Giang đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để phát triển theo hướng đồng bộ nhất.

Nâng cao công tác khám chữa bệnh tại TTYT huyên Yên Dũng (Ảnh minh họa)

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng đã chỉ đạo các khoa, phòng và Trạm y tế đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt mức giao. Tích cực cải cách thủ tục hành chính, định kỳ cải tiến quy trình khám, chữa bệnh một cách toàn diện, tổ chức nhiều điểm hướng dẫn, tư vấn người bệnh,…

Bố trí tăng cường nhiều bàn khám và bác sĩ khi lưu lượng người bệnh tăng theo phương châm “Rút ngắn thời gian chờ đợi. Giảm bớt các thủ tục không cần thiết  và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để tạo sự hài lòng cho người bệnh”. Thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, năm 2020 điểm trung bình đạt 3,45 điểm.

Đảm bảo phát triển kỹ thuật mới, các khoa trọng điểm mỗi khoa phát triển từ 2 - 3 kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho cán bộ y tế.

Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2020, TTYT huyên Yên Dũng tiếp tục đón tiếp, phân luồng mọi người đến đơn vị theo đúng quy trình, đảm bảo khám sàng lọc, cách ly, điều trị và chăm sóc kịp thời những người nghi ngờ mắc do dịch bệnh Covid - 19 gây ra.

Kết hợp với bệnh viện tuyến trên để nhận chuyển giao các kỹ thuật mới theo hình thức đề án 1816 hoặc luân phiên cán bộ về chuyên khoa phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản phụ khoa, tiết niệu. Xây dựng kế hoạch luân phiên và cử cán bộ chuyên môn đi luân phiên để chuyển giao kỹ thuật cho tuyến xã theo kế hoạch của Trung tâm đề ra năm 2020. Đảm bảo giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi/1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất chết mẹ/100 nghìn trẻ đẻ sống giảm so với năm 2019.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt thực hiện việc đẩy các hồ sơ dữ liệu khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế (BHYT) lên cổng liên thông, cổng thông tin điện tử giám định BHYT và cổng thông tin của ộ Y tế theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT.

Bổ sung hồ sơ quản lý sức khỏe đối tượng mới để kết lối liên thông hồ sơ quản lý sức khỏe chung của tỉnh. giao cho Trạm y tế xã thực hiện quản lý khám để nhập mới số người mới sinh, mới đến, đảm bảo kết lối liên thông hồ sơ quản lý sức khỏe người dân đạt 100%.

Trên cơ cơ sở phát huy những thành công trong 6 tháng đầu năm 2020, TTYT huyện Yên Dũng sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục triệt để điểm yếu để phục vụ người dân tốt nhất.

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ttyt-huyen-yen-dung-ngay-cang-nang-cao-chat-luong-chat-luong-chua-benh-a327746.html