Từ 1/7, người không khai báo tạm vắng gặp "rủi ro" gì?


Thứ 7, 12/06/2021 | 08:20


Cùng sự kiện

Khi Luật Cư trú mới có hiệu lực từ 1/7/2021 sẽ tăng thêm "rủi ro" cho người không khai báo tạm vắng. Đó là bị xóa đăng ký thường trú.

Luật cư trú 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, với rất nhiều điểm mới liên quan đến tạm trú, thường trú của người dân.

tu 1 7 nguoi khong khai bao tam vang gap rui ro gi

Một trong số những điểm người dân cần lưu ý là quy định về trường hợp bị xoá đăng ký thường trú, được quy định tại Điều 24 của Luật này.

Theo khoản d Điều 24 Luật này, người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng thì bị xóa đăng ký thường trú (trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng).

Có thể thấy, sau ngày 30/6/2021, khi người dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên phải thực hiện một trong hai thủ tục này để tránh bị xóa thường trú:

- Khai báo tạm vắng;

- Đăng ký tạm trú.

Tuy nhiên, cũng sau ngày 30/6/2021, việc đăng ký tạm trú khó khăn hơn nhiều so với trước. Có đến 5 địa điểm không được đăng ký tạm trú mới quy định tại Điều 23, đồng thời, bổ sung thêm 5 trường hợp bị xóa tạm trú so với trước, gồm:

- Có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết.

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

- Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;

- Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, với việc đăng ký tạm trú trở nên khó khăn, thì để tránh bị xóa đăng ký thường trú, từ 1/7/2021, người dân cần đăng ký tạm vắng khi vắng mặt tại nơi thường trú.

4 cách khai báo tạm vắng để không bị xóa hộ khẩu

Bộ Công an ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021, theo đó, việc khai báo tạm vắng đối với trường hợp tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc tại địa điểm tiếp nhận khai báo tạm vắng do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

- Số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

- Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

- Ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tu-1-7-nguoi-khong-khai-bao-tam-vang-gap-rui-ro-gi-a503614.html