Từ 1/1/2015, lương tối thiểu tăng tối đa 400.000 đồng


Thứ 5, 01/01/2015 | 01:35


(ĐSPL) - Từ 1/1/2015, theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng.

(ĐSPL) - Từ 1/1/2015, theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng.

Theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng từ 1/1/2015.

Cụ thể vùng 1: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng); vùng 2: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng); vùng 3: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng) và vùng 4: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

Mức lương của những đối tượng nêu trên phải cao hơn ít nhất 7\% so với lương tối thiểu vùng.

Như vậy, mức tăng lương tối thiểu vùng ở năm 2015 so với mức lương tối thiểu vùng năm 2014 tăng thấp nhất là 250.000 đồng/tháng và cao nhất là 400.000 đồng/tháng.

Đối tượng áp dụng gồm:

Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký lại hoặc chưa chuyển đổi theo quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 170 của Luật Doanh nghiệp).

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-112015-luong-toi-thieu-tang-toi-da-400000-dong-a76317.html