Từ 1/6 điện sẽ có cách tính giá mới


Thứ 6, 25/04/2014 | 07:12


(ĐSPL) - Từ 1/6/2014, mức giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt chỉ gồm 6 bậc sẽ tăng dần nhằm khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm.

(ĐSPL) - Từ 1/6/2014, mức giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt chỉ gồm 6 bậc sẽ tăng dần nhằm khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 

Theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg, giá bán lẻ điện sẽ được áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp dựa theo các cấp điện áp (từ 110kV trở lên, từ 22kV đến dưới 110kV, từ 6kV đến dưới 22kV và dưới 6kV). 

Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ chỉ gồm 6 bậc, thay vì 7 bậc như hiện hành.

Theo đó, điện sinh hoạt bậc 1 từ 0-50 kWh được tính bằng 92\% giá bán điện bình quân hiện hành. Điện sinh hoạt bậc 2 từ 51-100 kWh bằng 95\% giá bán điện bình quân hiện hành.

Bậc 3 từ 101-200 kWh là 110\% (hiện khoảng này được chia thành hai nấc, từ 101-150 kWh và 151-200 kWh). Bậc 4 từ 201-300 kWh là 138\%; bậc 5 từ 301-400 kWh là 154\% và bậc 6 trên 401 kWh trở lên bằng 159\% giá bán điện bình quân hiện hành.

Thị trường - Từ 1/6 điện sẽ có cách tính giá mới

Cũng theo quy định trên, điện cho chiếu sáng công cộng và đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ được quy định chung theo một mức giá. 99\% giá điện bình quân đối với cấp điện áp từ 6kV trở lên, cấp điện áp dưới 6kV là 103\% giá điện bình quân.

Theo quy định mới, giá bán lẻ điện cho kinh doanh cũng giảm 5\% so với hiện nay đối với giờ bình thường, giảm 3\% đối với giờ thấp điểm và 8\% đối với giờ cao điểm cho cấp điện áp từ 6-22 kV còn 9\% đối với giờ cao điểm cho cấp điện áp dưới 6 kV.

Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Chính phủ cũng có chính sách hỗ trợ tiền điện sinh hoạt các hộ nghèo theo mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0–50 kWh.

Những hộ thuộc diện chính sách xã hội có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh cũng được hỗ trợ tiền như các hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-16-dien-se-co-cach-tinh-gia-moi-a30698.html