Từ 22/5, trường hợp nào được miễn lệ phí cấp hộ chiếu?


Thứ 7, 08/05/2021 | 00:17


Cùng sự kiện

Trong Thông tư 25/2021/TT-BTC đã quy định bổ sung thêm các trường hợp được miễn phí và lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Trong Thông tư 25/2021/TT-BTC đã quy định bổ sung thêm các trường hợp được miễn phí và lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Mới đây, bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2021 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong thông tư này bộ Tài chính đã quy định bổ sung thêm các trường hợp được miễn phí và lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

 

Ảnh minh họa

Điều 5 Thông tư 25/2021 quy định các trường hợp được miễn phí bao gồm:

Thứ nhất, khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, con) của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hoặc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mời với tư cách cá nhân.

Thứ hai, viên chức, nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của gia đình họ (vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi), không phân biệt loại hộ chiếu, không phải là công dân Việt Nam và không thường trú tại Việt Nam không phải nộp phí trên cơ sở có đi có lại.

Thứ ba, trường hợp miễn phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Thứ tư, người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc giúp đỡ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Thứ năm, miễn phí đối với trường hợp cấp thị thực, tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý nhưng không có khả năng tài chính và cơ quan đại diện của nước có công dân không chịu kinh phí hoặc không có cơ quan đại diện của nước có công dân vi phạm pháp luật ở Việt Nam.

Thông tư cũng quy định 3 trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu (Hiện hành Thông tư 219/2016/TT-BTC không có quy định về các trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu).

Một là, người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu.

Hai là, người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu.

Ba là, những trường hợp vì lý do nhân đạo.

Thông tư 25/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2021, thay thế cho Thông tư số 219/2016/TT-BTC.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-225-truong-hop-nao-duoc-mien-le-phi-cap-ho-chieu-a364953.html