Từ ngày 20/3, lương của giáo viên được tính ra sao?


Thứ 3, 02/03/2021 | 00:05


Cùng sự kiện

Kể từ ngày 20/3, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ chính thức được hưởng lương với hệ số cao hơn hiện nay.

Kể từ ngày 20/3, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ chính thức được hưởng lương với hệ số cao hơn hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành 4 Thông tư quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học và mầm non công lập.

Theo đó từ ngày 20/3/2021- thời điểm 4 Thông tư này có hiệu lực, chi tiết cách xếp lương của giáo viên THPT, THCS, tiểu học, mầm non công lập như sau:

Giáo viên THCS áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 - 6,38);

Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay hệ số lương của đối tượng này đang dao động từ 1,86 - 4,98).

Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 - 6,38 (hiện nay đang áp dụng hệ số lương dao động từ 1,86 - 4,98).

Trong đó, mức lương của giáo viên các cấp hiện nay vẫn được tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Hệ số: Được quy định chi tiết tại các Thông tư nêu trên và Nghị định 204 năm 2004 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Mức lương cơ sở năm 2021: Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, từ ngày 20/3, lương của giáo viên được tính như sau:

Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tu-ngay-203-luong-cua-giao-vien-duoc-tinh-ra-sao-a357594.html