Từ tháng 3/2021, chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên


Thứ 4, 03/02/2021 | 14:36


Các yêu cầu về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ sẽ được gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng giáo viên và phù hợp với điều kiện từng vùng, miền.

Các yêu cầu về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ sẽ được gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng giáo viên và phù hợp với điều kiện từng vùng, miền.

Từ tháng 3/2021, chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên - Ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT ban hành chùm Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông công lập. Trong đó, Thông tư đề cập đến việc bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên.

Các Thông tư này thay thế chùm Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ GD&ĐT và Bộ Nội Vụ ban hành năm 2015 (các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021.

Việc loại bỏ quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ của giáo viên nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán bằng, chứng chỉ. Qua đó, các yêu cầu về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ sẽ được gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng giáo viên và phù hợp với điều kiện từng vùng, miền.

Hướng giải quyết này sẽ giúp nâng cao năng lực tin học, ngoại ngữ của giáo viên hiệu quả và thực tế hơn.

Giáo viên không cần đạt được trình độ ngoại ngữ theo bậc 1, 2, 3 như trước đây. Thay vào đó, bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể.

Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ 2 đối với giáo viên ngoại ngữ cũng được loại bỏ. Như thế, các giáo viên sẽ có thêm thời gian nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu mới của bộ GD&ĐT.

Về trình độ tin học, giáo viên được yêu cầu có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, ứng với từng chức danh nghề nghiệp.

Cùng với việc điều chỉnh quy định về trình độ ngoại ngữ cho giáo viên, Bộ GD&ĐT chỉ đạo, đưa yêu cầu về trình độ ngoại ngữ vào chương trình đào tạo theo khung trình độ quốc gia và chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, được điều chỉnh theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Cụ thể, hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, tiểu học, được xác định thành 3 hạng (hạng I, II, III), thay vì hạng II, III, IV như hiện hành. Mã số chức danh nghề nghiệp của giáo viên THPT được giữ nguyên, mã số của giáo viên các cấp học còn lại sẽ được bộ Nội vụ cấp mới.

Quy định về nhiệm vụ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên phổ thông các cấp cũng được cập nhật ứng với yêu cầu của thực tế hiện nay. Theo đó, giáo viên cần đạt được năng lực cốt lõi để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-thang-32021-chinh-thuc-bo-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-cho-giao-vien-a354997.html