Tư vấn pháp luật: Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú thay thế sổ hộ khẩu


Thứ 3, 27/12/2022 | 07:15


Cùng sự kiện

Nội dung của Giấy xác nhận thông tin về cư trú cũng bao gồm thông tin về nơi thường trú, thông tin thành viên hộ gia đình… tương tự như sổ hộ khẩu.

Theo quy định của Luật Cư trú, từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục hành chính.

Để không gây khó trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, Nhà nước đã đặt ra có nhiều giải pháp như: Khai thác thông tin trên các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mã định danh cá nhân; Cho phép người dân sử dụng các giấy tờ khác thay thế như: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, thẻ Căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử.

thu tuc xin cap giay xac nhan thong tin cu tru thay the so ho khau
Ảnh minh họa

Nội dung của Giấy xác nhận thông tin về cư trú cũng bao gồm thông tin về nơi thường trú, thông tin thành viên hộ gia đình… tương tự như sổ hộ khẩu.

Theo Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA, công dân có quyền yêu cầu cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú theo 2 cách:

Cách 1: Trực tiếp đến Công an cấp xã hoặc Công an cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã để nghị cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Cách 2: Gửi yêu cầu xác nhận thông tin cư trú thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Giấy xác nhận thông tin cư trú có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày cấp với các trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Nếu cấp cho người không có nơi thường trú, tạm trú… thì có giá trị trong 06 tháng kể từ ngày cấp.

Trường hợp công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về cư trú và được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu về cư trú thì Giấy xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thực hiện thay đổi.

Thủ tục xin xác nhận thông tin cư trú thực hiện tương đối đơn giản:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ là Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã để thực hiện thủ tục xác nhận cư trú hoặc gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ; và hẹn trả kết quả cho người đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện; và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối; và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

Bước 4: Nhận kết quả trong 1 ngày làm việc. Trong trường hợp có thông tin cần phải xác minh, làm rõ thì thời hạn là 3 ngày làm việc.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-van-phap-luat-thu-tuc-xin-cap-giay-xac-nhan-thong-tin-cu-tru-thay-the-so-ho-khau-a561360.html