Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Thứ 6, 25/10/2013 | 07:03


Cùng sự kiện

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS070: "Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp" của tác giả Đỗ Thị Hiền (SV trường đại học Khoa học - đại học Thái Nguyên).

Tác phẩm tham dự Cuộc th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp MS070: "Tưởng nhớ Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp" của tác g?ả Đỗ Thị H?ền (SV trường đạ? học Khoa học - Đạ? học Thá? Nguyên).

Tưởng nhớ Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp

Võ Nguyên G?áp - Ngườ? là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị g?a, là Đạ? tướng đầu t?ên, Tổng tư lệnh tố? cao của Quân độ? Nhân dân V?ệt Nam, ông còn là ngườ? thành lập Quân độ? Nhân dân V?ệt Nam, là một trong những ngườ? góp công thành lập V?ệt Nam Dân chủ Cộng hòa, là ngườ? học trò của Hồ Chí M?nh được đánh g?á là ngườ? vĩ đạ? thứ ha? của dân tộc chỉ sau Hồ Chí M?nh, là chỉ huy chính trong các ch?ến dịch và ch?ến thắng chính trong Ch?ến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bạ? Thực dân Pháp, Ch?ến tranh V?ệt Nam (1960–1975) đánh đuổ? đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước và Ch?ến tranh b?ên g?ớ? V?ệt-Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công b?ên g?ớ? phía Bắc. 

Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp và Hoàng thân Souphanouvong bàn kế hoạch mở Ch?ến dịch Thượng Lào 1953, tạo bước ngoặt quan trọng đưa cuộc kháng ch?ến chống Pháp của nhân dân ha? nước V?ệt Lào đ? đến thắng lợ?.

Xuất thân là một g?áo v?ên dạy sử, ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo quân sự k?ệt xuất nhất trong lịch sử V?ệt Nam. Ông được đánh g?á là một trong những vị tướng k?ệt xuất trên thế g?ớ?.

Vì lẽ đó mà kh? Ngườ? ra đ? là một tổn thất lớn đố? vớ? dân tộc ta, là n?ềm t?ếc thương vô bờ cho tất cả ngườ? dân V?ệt Nam cũng như các dân tộc trên thề g?ớ?. Có lẽ chúng ta sẽ không còn thấy cảnh tất cả mọ? ngườ? dân thuộc mọ? tầng lớp khác nhau đều ngh?êm túc xếp hàng để tỏ làng thành kính tớ? Ngườ? - vị tướng tà? ba của thế g?ớ?. Khác hẳn vớ? ngày thường là một một cuộc sống ồn ã, bon chen, tắc đường tạo nên một cảnh tượng hộn độn. Vậy mà ngày quốc tang đạ? tướng Võ Nguyên G?áp không a? bảo a? mà mọ? ngườ? đều tự nhìn nhau không chen lấn, xô đẩy. Tất cả những hình ảnh đó đều có chung một n?ềm kính trọng, sự t?ếc thương cho sự ra đ? của một vị đạ? Tướng g?àu tình thương và đầy tà? ba này. Sự ra đ? của Ngườ? là một tổn thất lớn cho dân tộc V?ệt Nam. 

Ngày đưa l?nh cữu Bác về Quảng Bình, ở các ngả đường a? a? cũng đều ngh?êm trang và ngay ngắn một lòng hướng về Ngườ?. 

Ngày đưa l?nh cữu Đạ? tướng về Quảng Bình.

Tất cả mọ? tầng lớp đều xếp hàng để đến v?ếng Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp

Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp và chủ t?ch Hồ Chí M?nh là ha? nhà lãnh đạo tà? ba của dân tộc V?ệt Nam. Ngườ? là vị tướng g?ỏ? trong lịch sử, là một học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí M?nh.Tuy Ngườ? đã ra đ? nhưng t?ếng tăm của Ngườ? còn sống mã? trong tr?ệu tr?ệu trá? t?m con ngườ? V?ệt Nam.

Tác g?ả: Đỗ Thị H?ền

(SV trường đạ? học Khoa học - Đạ? học Thá? Nguyên)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tuong-nho-dai-tuong-vo-nguyen-giap-a6469.html

 • Người anh cả

  Người anh cả

  Tác phẩm dự thi VIết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS042: "Người anh Cả" của tác giả Nguyễn Hồng Phúc ( Học viện báo chí và tuyên truyền).
 • Nhớ thương đại tướng

  Nhớ thương đại tướng

  Tác phẩm dự thi Viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS043: "Nhớ thương Đại Tướng" của tác giả Lê Văn Sáu ( TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
 • Sóng bác Giáp

  Sóng bác Giáp

  Tác phẩm dự thi Viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp MS044: "Sóng bác Giáp" của tác giả Đinh Thành Trung (Ban kinh tế Trung Ương).
 • Thánh tướng

  Thánh tướng

  Tác phẩm dự thi Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS045: "Thánh Tướng" của tác giả Nguyễn Văn Chinh (Thị trấn Eađrăng - Huyện Eah’leo - Tỉnh Đăk Lăk).