Tuyển dụng giáo viên tiểu học, xếp lương như thế nào?


Thứ 7, 28/05/2022 | 10:00


Cùng sự kiện

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là đại học, giáo viên tiểu học mới tuyển dụng được xếp lương với hệ số lương khởi điểm là 2,34.

Trước ngày 1/7/2020, theo quy định của Luật Giáo dục 2005 trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là trung cấp, khi mới được tuyển dụng thì được xếp lương trung cấp với hệ số lương khởi điểm là 1,86.

Tình huống pháp luật - Tuyển dụng giáo viên tiểu học, xếp lương như thế nào?
Hình minh họa.

Sau ngày 1/7/2020, khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là đại học, giáo viên tiểu học mới tuyển dụng được xếp lương với hệ số lương khởi điểm là 2,34.

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc thẩm quyền của các địa phương.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-dung-giao-vien-tieu-hoc-xep-luong-nhu-the-nao-a539090.html