UBND tỉnh Nghệ An bị “tuýt còi” vì kêu gọi uống bia Sài Gòn


Thứ 5, 16/10/2014 | 12:37


(ĐSPL) – Công văn kêu gọi uống bia Sài Gòn của UBND tỉnh Nghệ An đã tạo ra sự “phân biệt đối xử”, “bất bình đẳng” giữa các doanh nghiệp sản xuất bia ở Việt Nam

(ĐSPL) – Công văn kêu gọi uống bia Sài Gòn của UBND tỉnh Nghệ An đã tạo ra sự “phân biệt đối xử”, “bất bình đẳng” giữa các doanh nghiệp sản xuất bia ở Việt Nam, trái với quy định của Hiến pháp.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp vừa có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc tỉnh này có công văn số 5290 ngày 28/7/2014 với nội dung "yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức chính trị xã hội và các hội doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn chung tay góp sức hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trên địa bàn tỉnh".

 - UBND tỉnh Nghệ An bị “tuýt còi” vì kêu gọi uống bia Sài Gòn

Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị... sử dụng bia Hà Nội, Sài Gòn, Vida được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. 

Theo Cục Kiểm tra văn bản, công văn của tỉnh Nghệ An có một số quy định mang tính quy phạm pháp luật, chưa phù hợp về hình thức văn bản quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL.

Cũng theo Cục Kiểm tra văn bản, việc UBND tỉnh Nghệ An đưa ra nội dung chỉ đạo nêu trên là không có căn cứ pháp lý. Những nội dung chỉ đạo này đã tạo ra sự “phân biệt đối xử”, “bất bình đẳng” giữa các doanh nghiệp sản xuất bia ở Việt Nam, trái với quy định của Hiến pháp, trái với Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh. Điều này tạo ra hình ảnh và môi trường đầu tư, kinh doanh không bình đẳng, tạo ra lợi ích cục bộ, địa phương.

Do đó, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiến hành tự kiểm tra, hủy bỏ nội dung chưa phù hợp tại Công văn số 5290 và thông báo kết quả xử lý sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cho Cục Kiểm tra văn bản.

Tương tự, đối với Công văn số 1747 UBND tỉnh Quảng Nam ngày 14/5, với nội dung “yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện “ký hợp đồng mua xi măng với Công ty CP Xi măng Xuân Thành 2” nhằm “hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ xi măng sản xuất trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành 2”. Cục Kiểm tra văn bản cũng cho biết, nội dung công văn của tỉnh Quảng Nam đưa ra có một số quy định mang tính quy phạm pháp luật, chưa phù hợp. Do đó, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành tự kiểm tra, hủy bỏ nội dung chưa phù hợp tại công văn số 1747 để tránh tạo ra tiền lệ không tốt nếu nhiều địa phương cũng có chủ trương tương tự.

 

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ubnd-tinh-nghe-an-bi-tuyt-coi-vi-keu-goi-uong-bia-sai-gon-a55776.html