Ủy ban kiểm tra Hà Tĩnh: Đang thất hứa hay né tránh?


Thứ 6, 27/09/2013 | 10:32


Cùng sự kiện

Trong thời gian qua, Báo ĐS&PL đã có nhiều bài viết, phản ánh về những tiêu cực của bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh. Cùng thời điểm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra đảng viên và làm rõ những sai phạm theo tố cáo.

Trong thờ? g?an qua, Báo ĐS&PL đã có nh?ều bà? v?ết, phản ánh về t?nh-a2435.html">những t?êu cực của bà Phan Thị N?nh, G?ám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh. Cùng thờ? đ?ểm, Ủy ban K?ểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc, t?ến hành k?ểm tra đảng v?ên và làm rõ những sa? phạm theo tố cáo.Trước đó, nh?ều cán bộ, nhân v?ên trong ngành y tế Hà Tĩnh đã công kha? tố cáo bà Phan Thị N?nh v? phạm ngh?êm trọng trong công tác quản lý đ?ều hành. Nộ? dung tố cáo cho rằng, bà N?nh đã lợ? dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trá?, tuyển dụng v?ên chức chu?, bổ nh?ệm cán bộ sa? quy trình... Ngoà? ra, một số cán bộ dướ? quyền, đã cáo buộc bà N?nh lấy của họ hàng trăm tr?ệu đồng đề lo lót, “chạy chức”.Sau kh? một số bà? v?ết được đăng tả?, UBKT Tỉnh ủy đã có văn bản gử? Báo ĐS&PL. Nộ? dung công văn đề nghị báo phố? hợp, cung cấp thông t?n xử lý, tạm thờ? dừng đưa t?n... Tạ? Công văn số 520 - CV/UBKTTU do bà Nguyễn Thị Gá? (Phó Chủ nh?ệm UBKT) ký ngày 29/5/2013 hứa: Sau kh? có kết luận k?ểm tra sẽ báo cáo đến Báo ĐS&PL.Tuy nh?ên, cho đến thờ? đ?ểm này, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố bản kết luận cho một số cơ quan đơn vị l?ên quan để xử lý ngườ?... tố cáo. Trá? vớ? lờ? hứa, chúng tô? vẫn chưa nhận được nộ? dung bản kết luận.UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã hứa nhưng không trả lờ?Thông qua các kênh thông t?n từ các cơ quan l?ên quan, chúng tô? được b?ết, nộ? dung kết luận về những sa? phạm của bà Phan Thị N?nh chỉ rõ: Vớ? tư cách là Bí thư Đảng ủy, G?ám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, bà Phan Thị N?nh đã có những khuyết đ?ểm và v? phạm gây ra dư luận không tốt trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân.Vớ? tư cách là g?ám đốc sở, bí thư đảng ủy, bà Phan Thị N?nh đã xây dựng, ban hành quy chế của BCH Đảng bộ Sở còn th?ếu cụ thể. Bà N?nh chưa chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ trong toàn ngành nên kh? có nhu cầu đ?ều động. Về những t?n nhắn đ?ện thoạ?, phát ngôn gần đây của bà g?ám đốc sở, bản kết luận khẳng định: Bà N?nh đã v? phạm 19 đ?ều của đảng v?ên không được làm; những t?n nhắn đó gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng v?ên.Về ngh? vấn nhận t?ền, vay t?ền của thuộc cấp để chuyển hóa thành v?ệc “chạy chức”, UBKT Tỉnh ủy cũng khẳng định: V?ệc bà N?nh nhắn t?n, trao đổ? chuyện t?ền bạc đã làm ảnh hưởng đến uy tín, va? trò lãnh đạo, chỉ đạo đ?ều hành của ngành y tế cũng như cá nhân bà N?nh.Ủy ban K?ểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh g?ao Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Khố? cơ quan tỉnh Hà Tĩnh t?ến hành k?ểm đ?ểm đố? vớ? cá nhân bà Phan Thị N?nh theo quy định của Đ?ều lệ Đảng. Lạ thay, vớ? lờ? lẽ kết luận rõ ràng như vậy, nhưng đến nay, vị g?ám đốc này vẫn yên bình tạ? vị. Trong kh? đó, các cơ quan được g?ao nh?ệm vụ kỷ luật bà N?nh lạ? tr?ệu tập các cuộc họp, bỏ ph?ếu để xét kỷ luật đố? vớ? ông Nguyễn Trường S?nh, ngườ? đứng đơn tố cáo.Phả? chăng các cơ quan chức năng tạ? Hà Tĩnh đã cố tình “g?ơ cao, đánh khẽ”, tìm các b?ện pháp để trù dập ngườ? tố cáo. Dư luận đang chờ đợ? và cùng đặt ra câu hỏ?: Đến bao g?ờ thì bà Phan Thị N?nh sẽ bị kỷ luật?
Xuân Hồng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/uy-ban-kiem-tra-ha-tinh-dang-that-hua-hay-ne-tranh-a3214.html

 • Nghi vấn chạy chức - Kỉ luật nghiêm giám đốc Sở

  Nghi vấn chạy chức - Kỉ luật nghiêm giám đốc Sở

  (ĐSPL) - Những năm qua, nhiều cán bộ, nhân viên trong ngành y tế Hà Tĩnh đã công khai tố cáo bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý. Tuy nhiên, những nội dung đó đều không được làm rõ và có hướng xử lý xác đáng.
 • Nghi vấn “chạy chức” ở ngành y tế Hà Tĩnh”

  Nghi vấn “chạy chức” ở ngành y tế Hà Tĩnh”

  (ĐSPL) - Liên quan đến nghi vấn Giám đốc sở Y tế Hà Tĩnh nhận tiền “chạy chức”, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có Công văn số 520 - CV/UBKTTU gửi Báo ĐS&PL. Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan chính đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh thẳng thắn: “Báo ĐS&PL đặt vấn đề và phản ánh những nghi vấn chạy chức tại Sở Y tế Hà Tĩnh, theo tôi là rất dũng cảm!”.
 • Hàng loạt nhân viên tố cáo Giám đốc sở nhận tiền “chạy chức”

  Hàng loạt nhân viên tố cáo Giám đốc sở nhận tiền “chạy chức”

  (ĐSPL) - Hàng loạt nhân viên, cán bộ thuộc đã đứng đơn tố cáo, bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhận tiền của họ để chạy chức. Sự việc đang gây xôn xao dư luận và giới công chức, viên chức tỉnh nghèo này Hà Tĩnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã vào cuộc.