V? Mourinho v? MU b?t ng? g?p kh� v� 5 tri?u b?ng


Thứ 4, 25/05/2016 | 09:02


(?SPL) - MU v� Mourinho ?ang g?p kh� kh?n trong vi?c k� h?p ??ng do hai b�n qu?ng c�o cho 2 h�ng xe h?i kh�c nhau.

(?SPL) - MU v� Mourinho ?ang g?p kh� kh?n trong vi?c k� h?p ??ng do hai b�n qu?ng c�o cho 2 h�ng xe h?i kh�c nhau.

Mourinho v?n ch?a th? tr? th�nh thuy?n tr??ng MU.

Nh?ng ng�y qua, t??ng lai c?a Jose Mourinho "n�ng h?ng h?c" tr�n kh?p c�c m?t b�o. M?c d� ?� ch�nh th?c sa th?i Van Gaal c�ch ?�y 2 h�m nh?ng t?i gi? MU v?n ch?a c�ng b? vi?c b? nhi?m Mourinho.

Theo ti?t l? m?i nh?t c?a b�o ch� Anh, Mourinho v� MU c? b?n ?� ??t ???c th?a thu?n v? nh?ng ?i?u kho?n quan tr?ng, tuy nhi�n ?ang g?p tr?c tr?c trong v?n ?? b?n quy?n h�nh ?nh v� t�i tr?.
C? th?, h�ng Chevrolet l� nh� t�i tr? c?a M.U c�n Mourinho l?i l� ??i s? th??ng hi?u cho h�ng xe Jaguar. ?�y l� hai ??i th? c?nh tranh nhau tr�n th? tr??ng chuy?n nh??ng n�n c? Mourinho l?n M.U ??u kh� x? v� kh�ng mu?n b? ?nh h??ng t?i quy?n l?i c?a m�nh c?ng nh? c?a nh� t�i tr?.
???c bi?t trong ng�y h�m nay, Ph� Ch? t?ch Ed Woodward v� �si�u c� Jorge Mendes s? l�m vi?c ?? "ch?t h?" v?n ?? n�y. M?t trong nh?ng gi?i ph�p v?n c? ?�i ???ng l� M.U s? b? ra 5 tri?u b?ng ?? Mourinho ch?m d?t h?p ??ng v?i Jaguar.
Tuy?t Minh
Ngu?n: Ng??i ??a tin
Video ?ang ???c xem nhi?u:�[mecloud]onfiZAWtQU[/mecloud]