Vi phạm giao thông, tông thẳng xe vào cảnh sát


Thứ 5, 03/10/2013 | 02:51


Bị dừng xe kiểm tra hành chính, Cường đã tông thẳng xe vào lực lượng cảnh sát giao thông.

Bị dừng xe k?ểm tra hành chính, Cường đã tông thẳng xe vào lực lượng cảnh sát g?ao thông.

Tạ? chốt 141, Cường vẫn l?ên tục chử? bớ? Công an

Vụ v?ệc xảy ra vào khoảng 20h35 ngày 1-10 tạ? ngã tư Nguyễn Khánh Toàn – Đào Tấn, Hà Nộ?, kh? tổ công tác Y4/141 đang làm nh?ệm vụ tạ? đây.

Tổ công tác phát h?ện một ngườ? đàn ông đ? xe máy không độ? mũ bảo h?ểm kh? tham g?a g?ao thông, nên ra h?ệu lệnh dừng xe để k?ểm tra hành chính.

Tuy nh?ên, ngườ? đàn ông này không chấp hành h?ệu lệnh, đâm thẳng vào một cảnh sát g?ao thông đang làm nh?ệm vụ tạ? đây. Chưa dừng lạ? ở đó, ngườ? đàn ông l?ên tục lăng mạ, xúc phạm các ch?ến sĩ đang th? hành công vụ.

Tạ? chốt của tổ công tác, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Trọng Cường, s?nh năm 1972, trú tạ? 310B Nghĩa Tân, Cầu G?ấy, Hà Nộ?.

Do, không không xuất trình được g?ấy phép lá? xe, trong hơ? thở có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép (1,100mg/lít so vớ? 0,4mg/lít). Tổ công tác đã lập b?ên bản tạm g?ữ phương t?ện và ngườ? v? phạm để xử lý. 

Theo P.Hà/Ann?nhthudo

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/vi-pham-giao-thong-tong-thang-xe-vao-canh-sat-a3783.html