Vi phạm ông Bùi Hồng Minh dẫn đến bỏ phiếu kín kỷ luật Cảnh cáo BTVĐU VICEM


Thứ 5, 08/06/2023 | 14:05


Cùng sự kiện

Việc xem xét trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy VICEM liên quan vi phạm của ông Bùi Hồng Minh đã được thực hiện.

Theo thông tin mới nhất, liên quan đến vi phạm của ông Bùi Hồng Minh đã được kết luận tại kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vào tháng 5 vừa qua, Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã thống nhất thông qua nội dung: Bỏ phiếu kín thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) nhiệm kỳ 2015-2020.

An ninh - Hình sự - Vi phạm ông Bùi Hồng Minh dẫn đến bỏ phiếu kín kỷ luật Cảnh cáo BTVĐU VICEM
Ảnh minh họa.

Trước đó, tại kỳ họp 26, UBKT TƯ đã: “Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đồng chí Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, UBKT Trung ương nhận thấy đồng chí Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ; có nguy cơ mất vốn đầu tư.

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và đồng chí Bùi Hồng Minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành xi măng Việt Nam, đến mức phải xem xét kỷ luật”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, liên quan đến thực hiện kết luận của UBKT TƯ tại kỳ hợp thứ 26 liên quan vi phạm, khuyết điểm của ông Bùi Hồng Minh, tập thể Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đồng thời có báo cáo lên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vào tháng 4/2023. Và mới nhất là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thống nhất bỏ phiếu kín thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt nam (VICEM) nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Bùi Hồng Minh từng giữ những vị chủ chốt tại VICEM.

Cụ thể, từ tháng 9/2017, ông Bùi Hồng Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VICEM [1]

Đến tháng 8/2019, ông Bùi Hồng Minh được Bộ Xây dựng bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM [2]

Đến tháng 6/2021, ông Bùi Hồng Minh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng [3].

Đặc biệt, giai đoạn 2019-2020 là ông Bùi Hồng Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) [4].

Việc xem xét trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy VICEM liên quan vi phạm của ông Bùi Hồng Minh đã được thực hiện. Vì vậy, với tư cách là người đứng đầu VICEM nhiều năm trong giai đoạn đó và với các vi phạm đã được UBKT Trung ương chỉ rõ, dư luận mong rằng việc xem xét, xử lý kỷ luật với cá nhân ông Bùi Hồng Minh – người vi phạm trực tiếp sẽ nghiêm minh, đúng với tinh thần xử lý cán bộ vi phạm “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Theo Tạp chí Giáo dục Việt Nam

Link nguồn: https://giaoduc.net.vn/vi-pham-ong-bui-hong-minh-dan-den-bo-phieu-kin-ky-luat-canh-cao-btvdu-vicem-post235779.gd