Vi phạm về quản trị công ty, 2 doanh nghiệp bị xử phạt


Thứ 2, 04/05/2020 | 12:51


Hai doanh nghiệp bị phạt vì thực hiện giao dịch không được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị của công ty thông qua theo quy định áp dụng đối với công ty đại chú

Hai doanh nghiệp bị phạt vì thực hiện giao dịch không được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị của công ty thông qua theo quy định áp dụng đối với công ty đại chúng.

Vi phạm về quản trị công ty, 2 doanh nghiệp bị xử phạt. Ảnh minh họa

Ngày 29/4, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hai quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã Ck: NNC) và Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (mã Ck: MVC). Mỗi doanh nghiệp bị phạt tiền 85 triệu đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ với Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương có mối liên hệ với nhau. Bên cạnh đó, Công ty và Đá Núi Nhỏ cũng có liên quan của người nội bộ (ông Mai Văn Chánh là Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Bình Dương, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Đá Núi Nhỏ).

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của NNC và MVC có phát sinh các khoản phải thu và phải trả.

Tuy nhiên, các giao dịch nêu trên không được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị của công ty thông qua theo quy định của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/vi-pham-ve-quan-tri-cong-ty-2-doanh-nghiep-bi-xu-phat-a321959.html