Vì sao Cơ Điện Lạnh REE của "nữ tướng" Nguyễn Thị Mai Thanh không trả cổ tức năm 2020?


Thứ 4, 10/03/2021 | 07:15


Cùng sự kiện

Cơ Điện Lạnh REE dự kiến trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2020 để tái đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản trong năm 2021.

Cơ Điện Lạnh REE dự kiến trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2020 để tái đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản trong năm 2021.

"Nữ tướng" Nguyễn Thị Mai Thanh của Cơ Điện Lạnh REE.

Mới đây, Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (MCK: REE - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 30/3 tại TP.HCM.

Cụ thể, năm 2021, Cơ Điện Lạnh đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.933,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.769 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,5% và 8,7% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế của lĩnh vực M&E là 275,2 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản là 626,7 tỷ đồng, lĩnh vực điện là 646,2 tỷ đồng, lĩnh vực nước là 265,6 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, nhằm mục tiêu tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận để đảo bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư các dự án trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản, phát triển các dự án mới, HĐQT REE đề xuất không chia cổ tức năm 2020. 

Về kế hoạch cổ tức 2021, HĐQT cũng đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức phù hợp để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư cho các kế hoạch phát triển của công ty.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp của "nữ tướng" Nguyễn Thị Mai Thanh ghi nhận doanh thu đạt 5.639,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.713,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,3% và giảm 0,4% so với thực hiện trong năm 2019, hoàn thành 105,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Cơ Điện Lạnh tăng 4,7% lên 20.536,4 tỷ đồng, trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 9.287,2 tỷ đồng, chiếm 45,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.082,1 tỷ đồng.

Tài sản cố định đạt 2.584,8 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.986,2 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/3, cổ phiếu REE giảm 1.000 đồng về mức 55.000 đồng/cổ phiếu.

Bạch Hiền

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-co-dien-lanh-ree-cua-nu-tuong-nguyen-thi-mai-thanh-khong-tra-co-tuc-nam-2020-a358685.html