Vì sao Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc ở TP.HCM phải nộp lại hơn 72 triệu đồng?


Thứ 4, 11/05/2022 | 20:50


Cùng sự kiện

Đoàn Thanh tra sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc không dạy hoặc dạy chưa đủ giờ nhưng đã hưởng chế độ.

Giáo dục pháp luật - Vì sao Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc ở TP.HCM phải nộp lại hơn 72 triệu đồng?
Trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân

Ngày 11/5, Thanh tra sở GD&ĐT TP.HCM công bố kết luận thanh tra đột xuất áp dụng đối với trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân.

Căn cứ vào kết luận số 1291/KL-SGDĐT, được ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM ký ngày 27/4/2022 cho thấy, công tác điều hành, quản lý và hoạt động của nhà trường đã có một số thiếu sót, sai phạm được nêu trong bản kết luận thanh tra dài 67 trang.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng không đứng lớp dạy đủ số tiết quy định

Kết luận thanh tra chỉ ra, năm học 2017-2018, bà Nguyễn Thị Nha Trang, Hiệu trưởng được phân công giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10A1. Số tiết dạy theo phân công ở học kỳ I là 4 tiết/tuần, học kỳ II là 2 tiết/tuần. Tổng số tiết thực dạy so với định mức tiết dạy quy định của năm học là 58/70 tiết.

Năm học 2018-2019, bà Nha Trang được phân công giảng dạy cả năm học môn Ngữ văn lớp 10A3. Số tiết dạy theo phân công ở học kỳ I là 4 tiết/tuần, học kỳ 2 là 3 tiết/tuần. Tổng số tiết thực dạy so với định mức tiết dạy quy định của năm học là 42/70 tiết.

Năm học 2019-2020, bà Nha Trang được phân công giảng dạy học kỳ I môn Ngữ văn lớp 11A1. Số tiết dạy theo phân công ở học kỳ I là 4 tiết/tuần, học kỳ 2 không dạy. Tổng số tiết thực dạy so với định mức tiết dạy quy định của năm học là 62/70 tiết.

Đến năm học 2020-2021, bà Nha Trang được phân công giảng dạy học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 11A1. Số tiết dạy theo phân công ở học kỳ I là 4 tiết/tuần, học kỳ II không dạy. Tổng số tiết thực dạy so với định mức tiết dạy quy định của năm học là 60/70 tiết.

Năm học 2021-2022, bà Nha Trang được phân công giảng dạy môn Ngữ văn ở lớp 11A1. Tuy nhiên, trong học kỳ I, bà Trang không giảng dạy mà do giáo viên khác dạy thay, ghi nhận trong sổ ghi đầu bài dạy thay bà Trang.

Đối với bà Trương Thị Mỹ Thanh, Phó Hiệu Trưởng nhà trường, năm học 2019-2020, bà Mỹ Thanh được phân công giảng dạy học kỳ II môn Thể dục ở các lớp 12A3, 12A7. Số tiết dạy theo phân công ở học kỳ II là 4 tiết/tuần. Tổng số tiết thực dạy so với định mức tiết dạy theo quy định của học kỳ là 4/68 tiết.

Năm học 2020-2021, bà Mỹ Thanh được phân công giảng dạy cả năm học môn Thể dục ở các lớp 12A9 và 12A10. Số tiết dạy theo phân công ở học kỳ I, học kỳ II đều là 4 tiết/tuần. Tổng số tiết thực dạy so với định mức tiết dạy quy định của năm học là 94/140 tiết.

Năm học 2021-2022, bà Mỹ Thanh được phân công giảng dạy cả năm học môn Thể dục các lớp 12A8,12A9. Số tiết dạy theo phân công ở cả học kỳ I và học kỳ II đều là 4 tiết/tuần. Tổng số tiết thực dạy so với định mức tiết dạy theo quy định tính đến thời điểm thanh tra là 56/140 tiết.

Căn cứ vào điểm b, khoản 2 của điều 11 quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 11 của Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo thì bà Nha Trang và bà Mỹ Thanh đều chưa đảm bảo việc giảng dạy đủ định mức tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Do đó, đoàn Thanh tra sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi của bà Nguyễn Thị Nha Trang, bà Trương Thị Mỹ Thanh không dạy hoặc dạy chưa đủ giờ nhưng đã hưởng chế độ. Cụ thể, bà Nha Trang phải bị thu hồi số tiền hơn 72,5 triệu đồng còn bà Mỹ Thanh phải bị thu hồi số tiền là 16,1 triệu đồng.

Đề nghị đánh giá lại thi đua của viên chức

Kết luận thanh tra còn cho biết, các văn bản hướng dẫn đánh giá cán bộ, viên chức theo công việc hàng quý của trường THPT Vĩnh Lộc đều ban hành trước các quyết định của UBND TP.HCM là sai về hình thức.

Như vậy, hướng dẫn đánh giá cán bộ, viên chức theo hiệu quả công việc hàng quý của năm 2018, 2019 của nhà trường là không có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Dựa trên các cơ sở này, các hướng dẫn đánh giá cán bộ, viên chức theo hiệu quả công việc hàng quý của năm 2020, 2021 của trường cũng không có hiệu lực thi hành. Đây là sự vi phạm về thủ tục hành chính nghiêm trọng.

Nhà trường đã tự ý đặt ra các hình thức “Không xét”, “Chưa xét”, “Khống chế”, “Hạ bậc” là trái với quy định trong các quyết định của UBND TP.HCM về đánh giá cán bộ, viên chức cơ sở giáo dục.

Đơn vị này chưa ban hành quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của đơn vị, trong đó phải xây dựng các tiêu chí thành phần để đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của đơn vị.

Mặt khác, trong hướng dẫn đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020-2021 của trường THPT Vĩnh Lộc không có tiêu chí thành phần để đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, không có sự thống nhất quy định đối với những hành vi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa để có cơ sở đánh giá, xếp loại viên chức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Do vậy, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021 đối với 1 viên chức là giáo viên môn Địa lý là “Không hoàn thành nhiệm vụ” với lý do “Chưa lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa” là chưa phù hợp, không có cơ sở.

Thanh tra sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị nhà trường xem xét, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí chi tiết về đánh giá, phân loại viên chức theo quy định, hướng dẫn của UBND TP.HCM. Việc điều chỉnh, bổ sung này phải được tổ chức thảo luận, thống nhất trong tập thể trước khi tổ chức thực hiện. Không tự ý đặt ra các hình thức phân loại, lý do trái với quy định.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tphcm-chi-sai-tien-phu-cap-hieu-truong-phai-nop-lai-725-trieu-dong-a552628.html

Theo Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật