Video: Báo đen bị vả sấp mặt trong trận ác chiến với chúa tể rừng xanh


Thứ 4, 14/04/2021 | 02:50


Cùng sự kiện

Hổ đã chứng minh cho báo đen thấy vì sao được người ta tôn sùng là chúa tể rừng xanh.

Hổ đã chứng minh cho báo đen thấy vì sao được người ta tôn sùng là chúa tể rừng xanh.

Video: Cuộc đụng độ ác liệt giữa hổ và báo đen. Nguồn: Sina

Hoa Vũ (Theo Sina)