Video: Báo mai hoa "tỉnh đòn", thoát được cú đớp tử thần của cá sấu


Thứ 6, 06/03/2020 | 11:32


Khi đang xuống sông uống nước, báo hoa mai bất ngờ bị cá sấu tấn công. Tuy nhiên, do đã cảnh giác từ trước, con báo dễ dàng né tránh được đòn tấn công của cá sấu.

Khi đang xuống sông uống nước, báo hoa mai bất ngờ bị cá sấu tấn công. Tuy nhiên, do đã cảnh giác từ trước, con báo dễ dàng né tránh được đòn tấn công của cá sấu và phản đòn ngay lập tức. 

Nguồn video: Nimal Wimalasuriya

Bạch Hiền (t/h)