Video: Bị 2 sư tử tấn công, trâu rừng dũng mãnh chống trả, húc thủng bụng kẻ săn mồi


Thứ 7, 17/04/2021 | 06:32


Cùng sự kiện

Bị hai sư tử tấn không, trâu rừng dũng mãnh chống trả, húc thủng bụng và đạp ngã những kẻ săn mồi để thoát thân.

Bị hai sư tử tấn không, trâu rừng dũng mãnh chống trả, húc thủng bụng và đạp ngã những kẻ săn mồi để thoát thân.

Video: Bị 2 sư tử tấn công, trâu rừng dũng mãnh chống trả, húc thủng bụng kẻ săn mồi. Nguồn: Sina

Hoa Vũ (Theo Sina)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-bi-2-su-tu-tan-cong-trau-rung-dung-manh-chong-tra-huc-thung-bung-ke-san-moi-a362500.html