Video: Chống lại bầy sư tử, hươu cao cổ khiến chúa tể đồng cỏ bỏ cuộc vì tuyệt chiêu "độc môn"


Thứ 5, 29/10/2020 | 07:12


Cùng sự kiện

Thấy hươu cao cổ “đơn thương độc mã” kiếm mồi, bầy sư tử lập tức lao lại tấn công. Tuy nhiên, sau đó "chúa tể vùng đồng cỏ" phải từ bỏ ý định kết liễu con mồi.

Thấy hươu cao cổ “đơn thương độc mã” kiếm mồi, bầy sư tử lập tức lao lại tấn công. Tuy nhiên, sau đó "chúa tể vùng đồng cỏ" phải từ bỏ ý định kết liễu con mồi bởi tuyệt chiêu độc môn.

Nguồn video: Nat Geo WILD

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-chong-lai-bay-su-tu-huou-cao-co-khien-chua-te-dong-co-bo-cuoc-vi-tuyet-chieu-doc-mon-a344271.html