Video: Đang điên cuồng tấn công trâu rừng, vì sao 8 con sư tử phải bỏ cuộc?


Thứ 4, 17/02/2021 | 03:15


Cùng sự kiện

8 con sư tử hung dữ khi phát hiện trâu rừng đã lao vào tấn công, cắn xé. Tuy nhiên, trâu rừng không đứng im chịu trận mà một mình phản công.

8 con sư tử hung dữ khi phát hiện trâu rừng đã lao vào tấn công, cắn xé. Tuy nhiên, trâu rừng không đứng im chịu trận mà phản công lại. Thậm chí trâu rừng đã hất tung một con sư tử cái lên không trung. Chứng kiến con mồi hung dữ, 8 con sư tử đành phải rút lui.

Hoàng Yên (T/h)