Video: Đang say sưa cắn xé con mồi, báo mai hoa bị bầy linh cẩu háu đói "nẫng tay trên"


Thứ 5, 12/12/2019 | 01:06


Cùng sự kiện

Tưởng chừng có thể yên ổn thưởng thức bữa ăn sau pha săn mồi thành công, báo hoa mai bất ngờ bị bầy linh cẩu háu đói khuất phục, cướp "trắng" miếng mồi ngon nó vất vả kiế

Tưởng chừng có thể yên ổn thưởng thức bữa ăn sau pha săn mồi thành công, báo hoa mai bất ngờ bị bầy linh cẩu háu đói khuất phục, cướp "trắng" miếng mồi ngon nó vất vả kiếm được.

Nguồn video: WOA

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-dang-say-sua-can-xe-con-moi-bao-mai-hoa-bi-bay-linh-cau-hau-doi-nang-tay-tren-a304083.html