Video: "Dị vật" trong 6 chai nước được cho là của Tân Hiệp Phát


Thứ 3, 10/03/2015 | 04:50


(ĐSPL) - Một con vật lạ vẫn còn sống, có thể di chuyển trong chai, dù theo nhãn mác ghi trên vỏ chai, sản phẩm đã được đóng gói hơn hai tháng.

(ĐSPL) - Một con vật lạ (chưa xác định được là con vật gì – PV) vẫn còn sống, có thể di chuyển trong chai, dù theo nhãn mác ghi trên vỏ chai, sản phẩm đã được đóng gói hơn hai tháng.


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/video-di-vat-trong-6-chai-nuoc-duoc-cho-la-cua-tan-hiep-phat-a86780.html