Video: Định cướp thức ăn của đàn sói, gấu xám nhận kết cục bất ngờ


Thứ 7, 13/02/2021 | 12:09


Cùng sự kiện

Trong lúc bầy sói vừa đánh đuổi được kẻ thù đi thì một con gấu xám nhỏ hơn tiến đến.

Theo nội dung đoạn video, một đàn sói đang thưởng thức bữa ăn do chúng cất công săn được. Điều đặc biệt, trong lúc bầy sói vừa đánh đuổi được kẻ thù đi thì một con gấu xám nhỏ hơn tiến đến, lần này thì bầy sói đành phải nhượng bộ và để cho kẻ thù của mình 'ăn chung một mâm'. 

Hoàng Yên (T/h)