Video: Hành tinh siêu nóng 9 tiếng đổi mùa một lần


Thứ 5, 02/07/2020 | 07:03


Hành tinh KELT-9b hoàn thành một vòng quỹ đạo trong 36 tiếng, trải qua tới hai mùa hè và hai mùa đông.

Hành tinh KELT-9b hoàn thành một vòng quỹ đạo trong 36 tiếng, trải qua tới hai mùa hè và hai mùa đông.


Nguồn: Amaze Lab

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-hanh-tinh-sieu-nong-9-tieng-doi-mua-mot-lan-a329373.html