Video: Hố đen khối lượng gấp một tỷ lần Mặt Trời phun luồng tia vật chất


Thứ 5, 09/04/2020 | 01:20


Các nhà khoa học vừa công bố ảnh chụp luồng tia của hố đen khối lượng gấp một tỷ lần Mặt Trời và cách Trái Đất 5 tỷ năm ánh sáng.

Các nhà khoa học vừa công bố ảnh chụp luồng tia của hố đen khối lượng gấp một tỷ lần Mặt Trời và cách Trái Đất 5 tỷ năm ánh sáng.

Nguồn: Amaze Lab

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-ho-den-khoi-luong-gap-mot-ty-lan-mat-troi-phun-luong-tia-vat-chat-a318808.html