Video: Kinh hoàng cảnh hà mã nổi "máu điên", cắn xé đồng loại man rợ


Thứ 6, 23/04/2021 | 07:13


Cùng sự kiện

Thấy đối thủ đã gục chết trên cát, con hà mã đực vẫn nổi "máu điên", lao vào cắn xé đồng loại một cách không thương tiếc.

Thấy đối thủ đã gục chết trên cát, con hà mã đực vẫn nổi "máu điên", lao vào cắn xé đồng loại một cách không thương tiếc.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-kinh-hoang-canh-ha-ma-noi-mau-dien-can-xe-dong-loai-man-ro-a363420.html