Video: Nín thở xem màn săn mồi của đại bàng đầu hói


Thứ 5, 21/05/2020 | 12:21


Trong cuộc di cư tránh rét hàng năm của ngỗng tuyết, chúng phải đối đầu với kẻ săn mồi nguy hiểm nhất là đại bàng đầu hói. Một bước đi sai lầm cũng có thể dẫn tới bỏ mạng

Trong cuộc di cư tránh rét hàng năm của ngỗng tuyết, chúng phải đối đầu với kẻ săn mồi nguy hiểm nhất là đại bàng đầu hói. Một bước đi sai lầm cũng có thể dẫn tới bỏ mạng.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-nin-tho-xem-man-san-moi-cua-dai-bang-dau-hoi-a324203.html