Video: Phát hiện nhiều núi lửa đang hoạt động trên sao Kim


Thứ 3, 21/07/2020 | 23:39


Các nhà nghiên cứu phát hiện 37 cấu trúc hình chiếc nhẫn trên bề mặt sao Kim được cho là núi lửa vẫn đang hoạt động và phát triển.

Các nhà nghiên cứu phát hiện 37 cấu trúc hình chiếc nhẫn trên bề mặt sao Kim được cho là núi lửa vẫn đang hoạt động và phát triển.


Nguồn: Amaze Lab

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-phat-hien-nhieu-nui-lua-dang-hoat-dong-tren-sao-kim-a331669.html