Video: Rồng komodo lao thẳng xuống biển lôi nai con lên bờ ăn thịt


Thứ 2, 19/08/2019 | 15:42


Cùng sự kiện

Phát hiện nai con bị lạc mẹ, con rồng komodo liền lao nhanh xuống biển rồi tấn công con mồi, sau đó lôi nạn nhân lên bờ ăn thịt.

Phát hiện nai con bị lạc mẹ, con rồng komodo liền lao nhanh xuống biển rồi tấn công con mồi, sau đó lôi nạn nhân lên bờ ăn thịt.

Nguồn: Komodo ProjeK

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/video-rong-komodo-lao-thang-xuong-bien-loi-nai-con-len-bo-an-thit-a289340.html