`
Bỏ thật phí - Melia Ba Vì - Bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn

Melia Ba Vì - Bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn

Đứng trước thực trạng nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử bị xâm hại, Melia Ba Vì như một điển hình trong việc bảo tồn các giá trị vốn có của mình để làm tiền...