`
Chuyện đời - Kiện tướng dancesport Việt Nam và câu chuyện đằng sau chiếc cup vàng

Kiện tướng dancesport Việt Nam và câu chuyện đằng sau chiếc cup vàng

Bén duyên với nghề từ khi còn nhỏ, qua một thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì với đam mê.