`
Video-Hot - Video: Bức tường cổ 600 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ đổ sập do mưa lớn

Video: Bức tường cổ 600 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ đổ sập do mưa lớn

Đoạn tường cổ dài khoảng 20 m tồn tại từ thời nhà Minh bất ngờ đổ sập xuống sau mưa lớn khiến 4 người bị thương nhẹ và một số xe cộ hư hại.