`
Video-Hot - Video: Bị bầy sư tử "đánh hội đồng", hà mã ngoạm nát đầu một con để "thị uy"

Video: Bị bầy sư tử "đánh hội đồng", hà mã ngoạm nát đầu một con để "thị uy"

Bị bầy sư tử "đánh hội đồng" khiến người dính không ít vết thương, hà mã vẫn cố gắng phản kháng, tìm cho mình một con đường sống.

Trong Video