`
Video-Hot - Video: Đập thủy điện Tân An Giang mở 9 cửa xả lũ

Video: Đập thủy điện Tân An Giang mở 9 cửa xả lũ

Hồ thủy điện Tân An Giang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã mở cửa xả lũ lần đầu sau 9 năm khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo còn...