`
Video-Hot - Video: Bị rắn nước “hỏi thăm”, chồn hôi tung đòn chí mạng hạ sát kẻ thù trong chớp mắt

Video: Bị rắn nước “hỏi thăm”, chồn hôi tung đòn chí mạng hạ sát kẻ thù trong chớp mắt

Rắn nước phát hiện ra mùi của con chồn. Nó quyết định chui vào tận hang ổ để bắt và ăn thịt con mồi mà mình vừa mới phát hiện.