`
Video-Hot - Video: Kinh ngạc với khả năng mở nắp chai hoàn hảo bằng nòng súng của xe tăng

Video: Kinh ngạc với khả năng mở nắp chai hoàn hảo bằng nòng súng của xe tăng

Pha mở nắp chai hoàn hảo tới mức kinh ngạc bằng nòng súng tăng của binh sỹ Ba Lan khiến nhiều người cảm thấy khó tin.