`
Video-Hot - Video: Mèo nhà thò chân tát thẳng vào mặt rắn độc và cái kết khó tin

Video: Mèo nhà thò chân tát thẳng vào mặt rắn độc và cái kết khó tin

Phát hiện rắn độc, 2 chú mèo nhà đã nhanh chóng ra áp sát, thò chân trước ra tát vào kẻ lạ mặt. Khi tiếp cận quá gần, rắn độc lao về phía kẻ thù với cú mổ...

Trong Video