`
Video-Hot - Video: Trâu mẹ bất lực nhìn đàn chó hoang tinh ranh tóm gọn con non

Video: Trâu mẹ bất lực nhìn đàn chó hoang tinh ranh tóm gọn con non

Đàn chó hoang đã quá khôn ngoan khi tách đôi đàn để tấn công trâu mẹ và trâu con. Chiến thuật này giúp chúng hạ gục trâu con trong khi có thể đánh đuổi được...