Video-Hot - Video: Chim ưng bố mẹ đánh đuổi gấu đen bảo vệ trứng trong tổ

Video: Chim ưng bố mẹ đánh đuổi gấu đen bảo vệ trứng trong tổ

Bị cơn đói hành hạ, con gấu đen Bắc Mỹ đã trèo lên tổ chim ưng biển cao gần 8m để lấy trứng ăn nhưng bị chim bố mẹ quyết liệt xua đuổi.