`
Video-Hot - Video: Sư tử mai phục, dùng nanh vuốt hạ gục linh dương đầu bò

Video: Sư tử mai phục, dùng nanh vuốt hạ gục linh dương đầu bò

Đoạn video ghi lại cảnh một con linh dương đầu bò đang sông Mara ở Tanzania thì bị một con sư tử đực mai phục.

Trong Video